JP X2-Video - шаблон joomla Новости

logo34

  • Kontaktai
  • Kontaktai1

Praktikos egzaminas

Išlaikius teorijos egzaminą, praktikos egzaminui galima ruoštis mokantis vairavimo mokymo įstaigoje, o taip pat, papildomai, su šeimos nariu.

Egzaminus „Regitroje“ gali laikyti deklaravę savo gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą, asmenys, kurie  gyvena Lietuvos Respublikoje bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais dėl asmeninių ir darbo ryšių arba (jeigu asmuo darbo ryšių neturi) tik dėl asmeninių ryšių, kurie artimai sieja asmenį su vieta, kurioje jis gyvena.

Egzaminuojamasis, kurio darbo ir asmeniniai ryšiai yra skirtingose vietose ir kuris dėl to pakaitomis gyvena skirtingose vietose, esančiose dviejose ar daugiau valstybių, egzaminus gali laikyti tik tada, kai Lietuvos Respublikoje yra jo asmeninių ryšių vieta ir asmuo čia nuolat sugrįžta (ši sąlyga netaikytina, kai egzaminuojamasis užsienio valstybėje gyvena, kad atliktų apibrėžtos trukmės užduotį).

Egzaminus taip pat gali laikyti studentai (užsieniečiai), kurie studijuoja Lietuvos Respublikoje mažiausiai 6 mėnesius, arba asmenys, norintys susigrąžinti teisę vairuoti transporto priemones, kurią įgijo gyvendami Lietuvos Respublikoje.

Siekiant įgyti teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemones, praktikos egzamino laikyti nereikia.

Užsiregistruoti į egzaminą galima internetu arba paskambinus į „Regitros“ Informacijos centrą tel. 8 700 55 151.

Transporto priemonės skyrimas: A1, A2, B (išskyrus sujungtas su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė nei 750 kg, o junginio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3500 kg, bet ne didesnė nei 4250 kg), C ir CE kategorijos transporto priemones, reikalingas praktikos egzaminui, skiria VĮ „Regitra“. Kitų kategorijų transporto priemonių bei egzaminuojamųjų fizinei negaliai pritaikytų transporto priemonių (kai dėl fizinės negalios leidžiama vairuoti tik tokias transporto priemones) pateikimu praktikos egzaminui rūpinasi egzaminuojamasis.

 Atvykus laikyti praktikos egzamino, reikia pateikti:         • Galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.          • Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą apie jo sveikatos būklės tinkamumą pageidaujamų kategorijų transporto priemonių vairavimui.         • Sveikatos žinių pažymėjimą, kad asmuo išklausė pirmosios medicinos pagalbos nukentėjusiesiems suteikimo kursą.         • Galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei anksčiau buvo išduotas.         Atkreipiame dėmesį, kad vairavimo mokymo įstaigos kursų baigimo liudijimai galioja vienerius metus nuo išdavimo datos. Liudijimai, išduoti iki 2010-09-01, dar galiojo metus, t.y., iki 2011-09-01 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d.  įsakymas Nr. 3-493 „Dėl Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 99-5151)).

Egzamino trukmė 60 - 90 min. Į šį laiką įskaičiuojamas kandidato į vairuotojus sutikimas; su eismo sauga susijęs techninis transporto priemonės patikrinimas; susipažinimas su transporto priemone ir pasirengimas vairavimui; specialieji vairavimo manevrai; vairavimas realiomis eismo sąlygomis (ne mažiau kaip 25-45 min., priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos); egzamino metu padarytų klaidų išaiškinimas ir rezultato paskelbimas.

A1, A2, A kategorijų specialieji važiavimo manevrai.

Atkreipiame dėmesį: motociklininkai egzaminą laiko ne tik užsidėję šalmą, bet ir pasirūpinę alkūnių, kelių ir pečių apsaugomis bei pirštinėmis. Be tinkamos apsaugos egzamino laikyti negalėsite. Apie tai plačiau - vaizdo informacijjoje.

Praktikos egzaminą gali stebėti egzaminuojamąjį mokęs vairavimo instruktorius, jei tam neprieštarauja egzaminuojamasis. Praktikos egzamino metu daromas vaizdo ir garso įrašas.

Teigiamas praktikos egzamino rezultatas galioja, kol asmeniui bus išduotas vairuotojo pažymėjimas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-329 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 106 - 4061). Kai egzamino rezultatas negalioja, egzaminas laikomas iš naujo minėtame apraše nustatyta tvarka.
Vertinimo kriterijai bei metodai:  Valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-223 „Dėl Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2013-12-28, Nr. 137-6957).

Apeliacijos komisijos nuostatai.

Valstybės įmonė „Regitra" socialiniuose tinkluose. Vaizdo informacija.

 

Informacija pajimta iš www.regitra.lt

Darbo laikas

Pietu pertrauka: 13val. iki 14val.

  • Pir-Pen: 10val. iki 18val.
  • Šeštadienis: uždaryta
  • Sekmadienis: uždaryta

Kontaktai

H. Manto g. 36, Klaipėda

  • Tel.: 8-655-53783
  • Tel.: 8-675-32694
  • El.p.: klaipedavm@gmail.com

Facebook